fbpx

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

Приймаючи цю публічну оферту, Ви погоджуєтесь зі всіма викладеними нижче умовами і підтверджуєте, що Вам зрозумілі всі її положення та укладаєте на цих умовах договір про надання послуг з освітньою онлайн платформою «HappyPro Academy».

ПУБЛІЧНА ОФЕРТА

Платформа онлайн та оффлайн курсів HappyPro Academy (через суб’єкт підприємницької діяльності фізичну особу-підприємця (ФОП) Наконечного Ігоря Богдановича, який діє на підставі Державного Свідоцтва про реєстрацію №24040000000028550 від 14.09.2017, ЄДРПОУ 2543516613) пропонує фізичним та юридичним особам (далі – Користувач) (разом у тексті – Сторони, окремо Сторона) приєднатися до цього договору публічної оферти про надання послуг (далі – Договір) на визначених у ньому умовах та відповідно до обраного переліку послуг. Приєднанням до цього Договору також вважатимуться конклюдентні дії: проставлення галочки навпроти поля «Ознайомлений із публічною офертою» та/або оплата рахунку чи використання онлайн платіжного засобу для оплати за онлайн/оффлайн курси та/або отримання доступу до онлайн/оффлайн навчальних курсів. У разі незгоди з умовами цього Договору укладення договору приєднання не є можливим.

 1. ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

1.1 Платформа HappyPro Academy надає доступ до набору навчальних матеріалів, що рекламуються в мережі Інтернет, розміщуються та адмініструються Виконавцем за допомогою спеціалізованого програмного середовища для проходження онлайн курсів на сайті https://happypro.academy (далі – Платформа). Виконавець може на власний розсуд змінювати Платформу (спеціалізоване програмне забезпечення) на інше спеціалізоване програмне середовище, при цьому, Користувач повинен самостійно ознайомитися із функціоналом та правилами роботи Платформи. Користування функціями Платформи (програмного середовища) входить у вартість курсу.

1.2 Курс – сукупність навчальних модулів (онлайн трансляцій, вебінарів, відео-матеріалів, завдань, або в т.ч. викладання у фізичній присутності Користувачів (далі – Оффлайн), тощо), які складені відповідно до певної тематики та в межах яких надаються послуги.

1.3 Навчальний матеріал – презентація, інтерактивний матеріал, відеозапис, домашнє завдання тощо, які розміщені на Платформі.

1.4 Тарифи – відомості про ціну Курсу, річної, чи щомісячної підписки на послуги Платформи, умови надання знижок, інших корисних переваг, які зазначені на вебсайті, фейсбук сторінці HappyPro Academy чи рекламних матеріалах.

1.5 Особистий кабінет – обліковий запис Користувача на Платформі, який адмініструється Виконавцем і через який Користувач отримує доступ до Курсів, Навчальних матеріалів, іншу необхідну для виконання договору інформацію.

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1 Виконавець зобов’язується надати Користувачеві послуги, зміст яких полягає в доступі Користувача до Особистого кабінету Платформи та забезпеченні можливості доступу Користувача через його Особистий кабінет до відповідних Навчальних матеріалів певного онлайн Курсу протягом дії договору (один рік), а Користувач – прийняти і оплатити послуги на умовах, визначених в цій оферті. Вартість конкретного Курсу (навчальних матеріалів) визначена на сайті або в рекламних матеріалах.

 1. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ

3.1 Цей Договір укладається на умовах договору приєднання (ст. 634 Цивільного кодексу України) та вважається укладеним з моменту прийняття публічної оферти.

3.2 Приймаючи публічну оферту на укладення такого Договору, Користувач підтверджує, що він повністю приймає його умови.

3.3 Користувач приймає (акцептує) оферту шляхом: здійснення конклюдентних дій – оплати вибраного Курсу на умовах, зазначених у §4 цього Договору. Письмова форма цього Договору згідно ЗУ «Про електронну комерцію» додатково може підтверджуватися направленням електронного листа.

 1. ЦІНА, ВАЛЮТА ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1 Ціна визначається та застосовується відповідно до обраного Користувачем Курсу, яка вказується на відповідній вебсторінці Курсу та (або) соцмережах чи рекламних матеріалах.

4.2 Розрахунки за послуги здійснюються шляхом перерахування грошей на рахунок Виконавця чи через онлайн платіжні системи, що використовуються Виконавцем.

4.3 Оплата послуг здійснюється в національній валюті України гривні.

4.4 Після повної або часткової оплати кошти не повертаються. У випадку, якщо Користувач сплатив бронь курсу (якщо це передбачалося умовами оплати), що є частиною оплати за курс і не здійснив решти оплати, сума такого забезпечувального платежу не повертається Користувачеві.

4.5 Повернення коштів Користувачеві можливе, коли організатори події, яка представлена на Платформі в розділі Події не провели її без об’єктивних на це причин, таких як дія непереборних обставин (форс-мажор). Кошти не можуть бути повернуті у випадку дії непереборних обставин (форс-мажор).

4.5 Користувач не може вимагати зниження вартості послуг чи повернення коштів, у випадку, якщо він не скористався послугами. Моментом виконання надання послуг вважається передача доступу до Особистого кабінету Користувача.

4.6 Користувач може отримати знижку на ціну Курсу. Умови надання знижки на Курс доводяться до відома Користувача через рекламні матеріали. Знижка не надається після купівлі Курсу.

 1. ПОРЯДОК ТА ТЕРМІНИ НАДАННЯ ПОСЛУГ

5.1 Послуги надаються в мережі Інтернет шляхом надання Користувачеві доступу до вибраного ним Курсу (Навчальних матеріалів) через Особистий кабінет, який адмініструється Виконавцем на Платформі протягом строку дії цього договору (три місяці), або шляхом можливої участі Користувача в навчанні Оффлайн, про можливість чого повідомляється Виконавцем заздалегідь.

5.2 Дата початку (набору) Курсу та форма його проведення (Оффлайн, онлайн) зазначаються на вебсайті Платформи чи в рекламних матеріалах.

5.3 Виконавець не несе відповідальність, якщо Користувач пропустив семінар, вебінар, інші елементи Курсу, розраховані на навчання Користувача         шляхом його участі відповідно до Програми курсу.

5.4 Моментом виконання надання послуг вважається передача доступу до Особистого кабінету Користувача, чи відкритий доступ для Користувача до Курсу Оффлайн. Користувач споживає послуги шляхом перегляду Навчальних матеріалів розміщених на Платформі, чи особистої присутності на Курсі Оффлайн, в залежності від форми проведення Курсу. Усі Навчальні матеріали є авторськими та суб’єктивними, Виконавець може не погоджуватися із позиціями викладеними у цих матеріалах. Авторські майнові права на всі Навчальні матеріали передані Виконавцю згідно відповідних угод.

 1. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

6.1 Обов’язки ВИКОНАВЦЯ:

6.1.1 Надати Користувачеві послуги відповідно до умов цієї оферти.

6.1.2 Надати Користувачеві доступ до Особистого кабінету Платформи не пізніше дати початку Курсу, яка буде оголошена в рекламних матеріалах.

6.1.3 Надавати Користувачеві онлайн підтримку через електронну пошту чи чат, який буде створено (вайбер, телеграм) або інший канал зв’язку на вибір Виконавця. Онлайн підтримка може виявлятися у формі консультацій щодо того як користуватися функціоналом Платформи, щодо онлайн вебінарів, які можуть надаватися у рамках Курсу чи інших труднощів, які можуть виникнути у Користувача з Платформою впродовж дії Договору.

6.2 Обов’язки КОРИСТУВАЧА:

6.2.1 Прийняти та оплатити послуги відповідно до умов цієї оферти.

6.2.2 Споживати послуги особисто, не передавати доступ до Курсу, Навчальних матеріалів будь-яким третім особам, не копіювати та іншим чином не відтворювати, чи розповсюджувати Навчальні матеріали. У разі порушення цієї умови Виконавець має право розірвати договір в односторонньому порядку, а Користувач зобов’язується сплатити штраф у розмірі 500% вартості Курсу. Відповідальність за подібні дії Користувача може наступити і після закінчення дії цього договору та може бути справою судового розгляду.

 1. ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

7.1 Усі права на веб-сайт належать Виконавцеві.

7.2 Права інтелектуальної власності на Навчальні матеріали, використані в Платформі, зокрема, але не виключно, зображення, відео, логотипи, графіка, звуки, текст, належать Виконавцю.

7.3 Виконавець також використовує об’єкти права інтелектуальної власності, що можуть належати іншим особам, на підставі відповідної ліцензії, договору чи іншої законної підстави.

7.4 Виконавець надає Користувачеві обмежену, невиключну, відкличну і без права субліцензування ліцензію на доступ до Платформи та використання Навчальних матеріалів.

7.5 Надаючи право на використання Користувачем об’єктів права використовувати для цілей виконання цього Договору, Виконавець не передає будь-яких прав інтелектуальної власності на такі об’єкти та не надає дозволу на їх використання в цілях інших, ніж визначені Договором.

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1 У випадку порушення умов оплати послуг Виконавець має право розірвати договір в односторонньому порядку та обмежити доступ до Платформи та Навчальних матеріалів.

8.2 Виконавець може односторонньо розірвати цей Договір та заблокувати доступ до Навчальних матеріалів та Платформи у випадку:

– виявлення поширення (чи будь-якого відтворення) Навчальних матеріалів публічно та (або) передання доступу до Платформи третім особам, які не є Стороною Договору та (або) купівлею Курсу в складчину (кількома особами).

8.3. У випадку виявлення Виконавцем порушень передбачених п. 8.2. цього Договору, Користувач зобов’язується сплатити штраф у розмірі 500% вартості Курсу. Порушення можуть бути зафіксовані скрінами екранів, програмними засобами чи фактами доступу до Платформи третіх осіб чи будь-якими іншими розумним засобами.

 1. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1 В разі виникнення спорів Сторони вживатимуть заходи досудового врегулювання спорів.

 1. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

10.1 Договір діє до моменту спливу 1 (одного) року від дня початку Курсу відповідно до Програми Курсу. Доступ до Платформи та Навчальних матеріалів надається лише на термін дії Договору. У випадку, якщо Користувач не скористався послугами протягом цього терміну з особистих причин, термін дії Договору не продовжується.

10.2 Виконавець має право в односторонньому порядку розірвати цей Договір у випадку:

10.2.1 невиконання Стороною своїх обов’язків за цим Договором;

10.2.2 у випадках передбачених розділом цього Договору.

 1. ІНШІ УМОВИ

11.1 Приєднуючись до цього Договору Користувач надає Виконавцеві право на збирання, обробку та зберігання своїх персональних даних відповідно до Політики Приватності.

11.2 Виконавець може змінити умови цього Договору в односторонньому порядку з попереднім повідомленням про це Користувача, в т.ч. продовження дії Договору. У випадку незгоди зі зміненими умовами Користувач має право розірвати Договір в односторонньому порядку

11.3 Якщо інше не передбачено цією офертою, застосовуються звичайні договірні умови, встановлені законодавством.